DREAM TEAM

Výstava absolventů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
29. 4. – 27. 9. 2020

Výstava prací respektovaných absolventů FUD UJEP byla původně koncipována jako regulérní výstava v galerijním prostoru Armaturka v Ústí nad Labem. Během příprav výstavy se však okolnosti dramaticky změnily. Galerie byly uzavřeny, společenské a kulturní akce byly do odvolání zrušeny.
Vzhledem k současné situaci se děkan fakulty doc. Mgr.A.Pavel Mrkus a kurátoři výstavy PhDr. Jaroslav Polanecká, Ph.D. a Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. rozhodli, že se výstava Dream Team uskuteční v plánovaném termínu, ovšem ve virtuální podobě. Díky tomuto formátu bylo paradoxně možné výstavu rozšířit o větší počet vystavovaných exponátů a v neposlední řadě vyzkoušet alternativní formy výstavní prezentace.

Vítejte ve virtuální prohlídce výstavy Dream team!

Užijte si přednastavenou procházku v režimu “full-screen”.
Pro vlastní přesun mezi díly použijte lištu anotací v dolní části okna modelu.

Šipkami klávesnice se a pohledem myší pak můžete pohybovat volně v prostoru. Kolečkem myši přizoomujete na detail.
Na mobilu potom obvyklými gesty.

Kliknutím na očíslované anotace poté vždy získáte info o díle a jeho autorovi.