Jana Matoušková

*1990, MgA., žije v Ústí nad Labem
jana0matouskova@gmail.com
matouskova.art

Facebook    LinkedIn

Kurátorství, produkce výstav, rešerše, příprava textů vč. korektury, Wikipedie, překlady, archivace

práce
od 2017 – veřejný sál Hraničář – produkční, programová příprava, realizace, koordinace mezinárodních projektů a financování, výstavy

2018 výstava Deset moří Galerie Pragovka, Praha
2018 výstava Deset moří Nitrianská galeria, Nitra (SK)

2016
– putovní výstavy Medium Loci, Papírna Plzeň + Riesa Efau Dresden + OGV Jihlava
– výstava Holandês Voador e Terra Primeira, Galeria João Ramalho, Porto

2015
– účast na konferenci Public Art: Place, Context, Participation; Santo Tirso, Portugalsko
– výstava Nová Citlivost, Fokus Labe, Ústí nad Labem
– putovní výstava Medium Loci, festival Sinnlichkeit, Magdeburg
– putovní výstava Medium Loci, Oranžerie V. Havla, Ostrov n. Ohří
– výstava, sympozium Proudění-Strömungen / Mlha, Kulturní centrum Řehlovice
– Multiplikatorenworkshop für Pädagog und Künstler, Riesa Efau, Litoměřice
– putovní výstava Medium Loci, Spoldum, Neratovice
– výstava klauzurních prací Zimní sklizeň, FUD, Ústí n. L.
– putovní výstava Medium Loci, NoD mini, Praha
– Multiplikatorenworkshop für Pädagog und Künstler, Riesa Efau, Dresden
– nadační příspěvek na provoz galerie InVitro, Ústecká komunitní nadace

2014
– putovní výstava Medium Loci, NF Gallery, Ústí n. L.
– konference Síla regionu, Západočeská galerie, Plzeň
– výstava REkonstrukce, Galerie Emila Filly, Ústí n. L.
– výstava vybraných klauzurních prací Sklizeno, galerie Rampa, Ústí n. L.
– výstava klauzur Zimní sklizeň + komentované prohlídky, FUD, Ústí n. L.

2013
– spolupráce s Jiřím Kubovým a Patrikem Háblem
– účast v soutěži Cena Věry Jirousové pro začínající kritiky výtvarného umění
– „Zlatý déšť“, Galerie Mumie, Ústí n. L.

2012 – současnost – kurátorka galerie In Vitro, Ústí n. L.
2012 – spolupráce při realizaci výstavy „Mládí ducha“, Městské divadlo v Mostě
2011 – spolupráce na realizacích výstav prof. Pavla Baňky

studium
2013 – 2016  Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu – Kurátorská studia
2015 – 2016  Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes – Curatorial studies
2010 – 2013  Univerzita J. E. Purkyně, Filozofická fakulta – Estetika

odborná praxe
2015 – Uměleckoprůmyslové muzeum, Sbírka užité grafiky a fotografie (R. Vondráček)

ocenění
2015 – stipendium fondu Renesance, Ústecká komunitní nadace
2013, 2012 – mimořádné katedrální stipendium za reprezentaci katedry – provoz galerie InVitro
2011 – prospěchové stipendium UJEP
certifikace OLS CEFR C1 – anglický jazyk

Jana Matoušková

Jana Matoušková
Jana Matoušková
Jana Matoušková