Chlapi v zahradě

Fotografie 2016 – neukončeno, různé formáty, s Alžběta Kočvarová
Čecho-centrický sociálně-dokumentární vizuální projekt o Nesnesitelné lehkosti bytí chatařů
Aka Les mecs dans le jardin, Men in Garden

Nikdy neukončený soubor Chlapi v zahradě vychází vizuálně z československé fotografické scény 60-70 let tak i českého fenoménu chatařství, není ovšem jejich parafrází či pouhou typologizací. Fotografický cyklus Chlapi v zahradě není ani dokumentem, jak ho známe, cíleně neaspiruje na Worldpressphoto, je bez ambicí zachytit pompéznost a nesnaží se ani o raritní záběry ba naopak se jim trochu vyhýbá. Banální fotografie mužů v zahradách posouvají hranice dokumentu směrem ke hře se samotnou vizualitou a nadsazenému zamyšlení nad existencí a tokem života. Terčem se autorům stávají bezvýznamné situace ze stále dokola obhospodořovaných zahrad, kde tamější motivy jsou stále opakované- neopakovatelné. Soubor Chlapi v zahradě zachycuje právě tuto zvláštní směs absurdity, bezcílnosti, humoru a existenciality. Obrazy, kterým bychom v normálním životě snad ani nevěnovali pozornost, se zde mění v bizarní scenérie a nutí nás ke spoustě otázek.