Published Papers and Theses

Comparing different stages of art development – in renaissance and 21st century, we try to point out major aspects of art progression in arts and its mutual influence on human visual communication. The question is: are there particular signs of importance in current visual mainstream smog? If yes, are these going to change in time? And do these signs compare to the universal signs based in esthetical theories of philosophers and scientist? How do these signs compare to the historical and geometrical rules of art? What were the achievements of renaissance masters in light of today art theory?

#progression #fine art #visual smog #dimostratione #zero points #visual-media #internet

The research is devoted to the study of specific elements in aesthetic relationships and the possibilities of transferring personal visual experience between artists and their audience. We shall investigate the process of undergoing an experience from all perspectives and connect all meanings of the term (an) experience, both in life and art. We are looking for universal abstract signs in images…

#experince-redefinition #perception #meaning-of-art #john-dewey #visual-media #tranquillity

Cílem příspěvku je načrtnout a poukázat na možnosti chápání výtvarného umění, především fotografie, jako média pro transfer osobní smyslové zkušenosti. Tato funkce může být v dnešní době, která patří obrazům, internetu a přebytku vjemů, klíčová k posílení kvality komunikace a vzájemného porozumění. Snažíme o propojení několika celostních filosofických přístupů, umělců XX. a XXI: století a vlastní výtvarné práce. Doktorský výzkum má základy v pracích předchozích, ve kterých jsem se věnoval aplikaci a interpretaci teorií Viktora Šklovského, Johna Deweyho a Johna Bergera a také osobní umělecké tvorbě.

Práce sleduje konkrétní aspekty vybraných forem nových médií a nejsoučasnějších uměleckých technologií, a jejich koherenci s pojetím Zkušenosti dle Johna Deweyho. Popisujeme propojení a funkci Corollary discharge s vnímáním obrazu v mozku, ve spojení s fenoménem akomodace oka prolomením interface. Analyzujeme aktuální stav VR a AR a potenciální jejich vliv na světovou výtvarnou tvorbu. Hledáme maxima a možnosti kontinuity lidského žití za pojmy Kyborg a za hranicemi nerozlišitelnosti virtuálního a reálného.

#experience #corollary-discharge #VR #AR #virtuality #image

The thesis “Images of Experience” deals with aesthetic concept of visual perception as a sensual experience. We shall investigate the process of undergoing an experience on the part of both the artist and the spectator. We will seek out differences between the points of views of the artist, the perception of the general public and of established art theories. Furthermore, we shall analyse the influence of environments of perception and the effects of (neuro-)physical processes in the eye and brain. We aim to present solutions to the conflicts and limitations we encounter. The main references come from the writings of John Dewey, John Berger, Ladislav Kesner and Viktor Shklovsky. The results of the analysis shall be applied to our photographic work…

#experience #john-dewey #john-berger #neuro-science #time #light

The thesis deals with aesthetical concept of defamiliarization and its use incontemporary fine art. The work further presents involved art theorists and shows thepossibilities of theory in particular examples of artist that work with photography…

#defamiliarization #estrangement #ozvláštnění #jindřich-chalupecký #jan-svoboda #tereza-kabůrková #nefotografie

  • Papers and Theses