Published Papers and Theses

The research is devoted to the study of specific elements in aesthetic relationships and the possibilities of transferring personal visual experience between artists and their audience. We shall investigate the process of undergoing an experience from all perspectives and connect all meanings of the term (an) experience, both in life and art. We are looking for universal abstract signs in images…

#experince-redefinition #perception #meaning-of-art #john-dewey #visual-media #tranquillity

This paper exams on the feasibility of making art and the spaces of its presentation fully virtual, free of material form. Seeing contemporary art turning conceptual since mid-20th century, has technology open the path to full virtuality in 2020s? Is human cognitive and neural system ready for such turn in perception? If the millions of years old socio-physiological ties to the environment are broken, can the artistic messages be reconfigured consciously?

Converging on the topic from both practical and philosophical perspectives, we try to draw attention to the issues and to provide essential outlines for the answers.

#art #virtual reality #perception #experience #Anil Seth

Comparing different stages of art development – in renaissance and 21st century, we try to point out major aspects of art progression in arts and its mutual influence on human visual communication. The question is: are there particular signs of importance in current visual mainstream smog? If yes, are these going to change in time? And do these signs compare to the universal signs based in esthetical theories of philosophers and scientist? How do these signs compare to the historical and geometrical rules of art? What were the achievements of renaissance masters in light of today art theory?

#progression #fine art #visual smog #dimostratione #zero points #visual-media #internet

Cílem příspěvku je načrtnout a poukázat na možnosti chápání výtvarného umění, především fotografie, jako média pro transfer osobní smyslové zkušenosti. Tato funkce může být v dnešní době, která patří obrazům, internetu a přebytku vjemů, klíčová k posílení kvality komunikace a vzájemného porozumění. Snažíme o propojení několika celostních filosofických přístupů, umělců XX. a XXI: století a vlastní výtvarné práce. Doktorský výzkum má základy v pracích předchozích, ve kterých jsem se věnoval aplikaci a interpretaci teorií Viktora Šklovského, Johna Deweyho a Johna Bergera a také osobní umělecké tvorbě.

Práce sleduje konkrétní proměny v prezentaci a percepci širokého spektra obrazových médií a koherenci těchto změn s vybranými formami pojetí zkušenosti dle výkladu Miroslava Petříčka. Kritizujeme nadvládu neovládaných technologií a předkládáme uměleckou tvorbu jako významný znak lidskosti. Na příkladě práce Cy Twomblyho naznačujeme sebereflexe procesu výstavby uměleckého díla a prostupnost média jeho tvorby. Hledáme potenciální vliv a využití těchto poznatků v nové umělecké tvorbě.

#experience #ai #twombly #Spohler #virtuality #image

Práce sleduje konkrétní proměny v prezentaci a percepci širokého spektra obrazových médií a koherenci těchto změn s vybranými formami pojetí Zkušenosti dle Johna Deweyho. Kritizujeme nadvládu neovládaných technologií. Popisujeme propojení a funkce ikonizovaného světa v zrcadle vlastní definice autenticity. Na příkladě práce Milana Maura naznačujeme aktuální stav syntézy smyslových vjemů a prostupnosti média jeho tvorby. Hledáme potenciální vliv a využití těchto poznatků v umělecké tvorbě.

#zkušenost #technologie #Milan Maur #obraz #vnímání

Práce sleduje konkrétní aspekty vybraných forem nových médií a nejsoučasnějších uměleckých technologií, a jejich koherenci s pojetím Zkušenosti dle Johna Deweyho. Popisujeme propojení a funkci Corollary discharge s vnímáním obrazu v mozku, ve spojení s fenoménem akomodace oka prolomením interface. Analyzujeme aktuální stav VR a AR a potenciální jejich vliv na světovou výtvarnou tvorbu. Hledáme maxima a možnosti kontinuity lidského žití za pojmy Kyborg a za hranicemi nerozlišitelnosti virtuálního a reálného.

#experience #corollary-discharge #VR #AR #virtuality #image

The thesis “Images of Experience” deals with aesthetic concept of visual perception as a sensual experience. We shall investigate the process of undergoing an experience on the part of both the artist and the spectator. We will seek out differences between the points of views of the artist, the perception of the general public and of established art theories. Furthermore, we shall analyse the influence of environments of perception and the effects of (neuro-)physical processes in the eye and brain. We aim to present solutions to the conflicts and limitations we encounter. The main references come from the writings of John Dewey, John Berger, Ladislav Kesner and Viktor Shklovsky. The results of the analysis shall be applied to our photographic work…

#experience #john-dewey #john-berger #neuro-science #time #light

The thesis deals with aesthetical concept of defamiliarization and its use incontemporary fine art. The work further presents involved art theorists and shows thepossibilities of theory in particular examples of artist that work with photography…

#defamiliarization #estrangement #ozvláštnění #jindřich-chalupecký #jan-svoboda #tereza-kabůrková #nefotografie

  • Papers and Theses